Singapur Math Matematik

Singapur Math Nedir?

Öğrenmesi kolay ve eğlenceli MATEMATİK…

Singapur matematiği 1973 yılında Singapur da 5 tane matematik profesörünün 13 sene üzerinde çalıştıkları matematiği anlatma şekli olarak somut-görsel-soyut bir anlatım bicimi seçen toplamda 51 tane yayından oluşan bir programdır.

Singapur Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve tüm okullarda uygulanan ulusal matematik programıdır. Bilginin ezberlenmesini değil öğrenilmesini sağlayan bir eğitim türüdür.

Singapur Matematiğinin bizim eğitim sistemimizden farkı evrensel matematik içeriğinin öğretiminde temel alınan felsefe ve yaklaşımlardır. Singapur matematiğindeki ilkokul müfredatı basit ya da kolay değil gerçek anlamda temel kavramların kazanıldığı bir seviyedir. Çocuklar için gelecekteki matematik öğrenmelerinin temelini oluşturur. Öğrencileri problem çözmeye ve temel matematik kavramlarını öğrenmeye yönlendirir. Az konu ve derinlemesine uzmanlık ilkesi ile öğrencilerin çalıştığı konuları tam olarak öğrenmesini sağlar.

Singapur matematik programı, problem çözmeye ve temel matematik kavramlarının öğrenilmesine önem veren matematiksel ve mantıksal düşünmeyi esas alan bir sistemdir.

Neden Singapur Math ?

Singapur Matematiği siz ve çocuğunuz için tamamen yeni bir matematik anlayışıdır. Bu sistem ile Singapur, matematik alanında TIMMS ve PISA ölçümlerinde, ilk 3’ e girmeyi başarmış ve öğrencilerdeki matematik korkusunu ortadan kaldırmıştır. Singapur’da öğrenciler küçük yaşta usta matematikçilere dönüşürler. Rahatlıkla matematik problemlerini çözebilen, matematiksel ve mantıksal düşünme becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

Singapur Math Öğrencilerin Başarısını Nasıl Arttırıyor?

 Singapur Matematiği dersimizden bir resim

Öğrenciler Neden Bu Kadar Başarılı?

Singapur Math çocuklara soruları ezberletmez öğrenme fırsatı sunar. Singapur math programı sadece ve sadece matematik öğretmenleri tarafından uygulanmalıdır. Singapur matematiğinde yardımcı öğe çoktur ve çözüm üretmesi için öğretmenin donanımının iyi olması gerekir. Singapur Math programında okuduğunu anlamaya yönelik ciddi çalışmalar yapılır.

Singapur eğitim programında aktif olarak derste etkili olan öğrencidir ve öğretmen sadece gözlem yapar, yönlendirir. Bu programda iş tamamen öğrenciye bağlıdır. “İNSAN KENDİ ÖĞRENDİĞİNİ ASLA UNUTMAZ” Singapur matematiğinin en önemli prensibidir. Öğrenciye bir konuyla ilgili verilen örnekler sayesinde çocuğun konuyu anlaması ve kavraması gelişir. Program seviye seviye farklılıklar gösterir. Öğrenci Singapur eğitimine başlamadan önce ciddi bir denemeden geçer ve seviyesi belirlenir. Bundan sonra seviyesine göre konu dağılımları ve ders işleyiş mantığı oluşur.

Kullanılan Materyaller

Matematik öğretiminde; öğretim materyalleri öğrencilere açık, araştırıcı ortamlar hazırlar ve serbest çalışma imkânı sağlar. Öğrencilere, birçok öğretmenin göremediği çok karışık fikirlerin keşfedilmesi için zihinsel beceriler kazandırılır. Geleneksel öğretim yöntemlerinde, genellikle bir problemin çözüm süreci çok az dikkate alınır. Oysa Singapur Math yaklaşımında problemin ele alınış biçimi ve problemin çözümü için geliştirilen stratejiler daha önemlidir.

Çizgiler bir nesne veya fikri en az zaman ve materyalle hızlıca görselleştirmemize imkân sağlar. Çizgilerle resmedilen nesnelerin hatırlanması daha kolay ve öğrenme açısından daha etkilidir. Grafik ve şemalar, bir olayın seyrini göstermeye ya da birkaç olay arasında karşılaştırma yapmaya yarayan ders materyalleridir. Kesme, yapıştırma, katlama veya yap bozlar matematik öğretiminde önemli yer almaktadır. Yaparak yaşayarak öğrenme modeline uygun olarak hazırlanan kartonlar ve yap-boz materyalleri öğrencilerin ilgisini çektiği gibi öğrenmeye de olumlu katkılar sağladığı görülebilir.

Singapur Math sayı diskleri, basamak değeri kartları, iki ve üç boyutlu modeller, sayı bağları, sayı kartları ve çeşitli oyunlar kullanılarak; soyut semboller olan sayıları ve sayılar arası ilişkileri somutlaştırarak özümsemelerini sağlar.

Kullanılan materyaller sayesinde;
• Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve o kadar geç unuturuz.
• En iyi öğrendiğimiz şeyler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.
• Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımıyla öğreniriz.

Singapur Matematiği Ders Kitapları Özellikleri
• Ders kitapları 120-180 sayfa aralığında üretilmiştir.
• Bir yılda 13-14 konu derinlemesine işlenir. Az konu çok pratik anlayışı hakimdir.
• Önemli matematiksel ifadeleri vurgulamak için basit karikatür çizimleri kullanılarak kitaplar çocuk dostu hale getirilmiştir.

En önemli şeylerden biri de karmaşık problemlerin çözülmesinde çok etkili bir yöntem olan; “bar modelleri” diye adlandırılan resimli diyagramlardır. Kitaplarda daha az konu başlığı olduğu için öğrenciler bir konu üzerinde daha fazla vakit geçirme ve uzmanlaşma imkanı bulurlar. Ağır kitaplarla ders işleyen öğrenciler sadece soyut rakamlarla işlem yapabilirken, bu kitaplar öğrencilerin somut materyallerle, görsellerle ve en son soyut rakamlarla işlem yapmalarına fırsat vermektedir.

Singapur matematiği programın en önemli kısmı bar metodudur bu metot sayesinde öğrenciler problem çözümlerinde farklı bir anlayışla soruyu görür ve kavrar. Bar metodu sürekli uygulandığında çocuğun denklemle ilgili algılama sorunu ortadan kalkar ve matematiğe başka bir acıdan bakma şansı bulur.

Singapur Math Programının Amacı nedir ?

“Matematiği kavramak hayatı anlamaktır.”

Singapur Math öğretiminde 3 temel öğretim prensibi vardır:

  1. Öğretme öğrenme içindir; öğrenme anlama içindir; anlama ise akıl yürütme, uygulama, problem çözme içindir.
  2. Öğretim süreci, öğrencilerin ön bilgilerinin üzerine inşa edilmeli, öğrencilerin ilgi ve deneyimlerini dikkate almalı ve onları aktif bir öğrenme ortamına sokmalıdır. Bir önceki konu öğrenilmeden temeller zayıf ve öğrenme yüzeysel olacaktır. Öğretmenin, öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarının sürekli farkında olması gerekmektedir. Böylelikle onları harekete geçirecek ve gelişmelerini sağlayacak görevleri onlara verebilecektir.
  3. Singapur Math öğretimi gerçek dünyayla ilişkili olmalı, teknolojik araçlardan yararlanmalı, çağın gerekliliklerine önem vermelidir.Öğretmenler matematik kavramlarını öğretirken görselleştirme, benzetme ve sunumlar için teknolojik aletlerden yararlanmalıdırlar.
hogan outlet golden goose outlet nike tn pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet