Öğrenci Programı

 • Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezi Hangi Yaş Aralığında Hizmet Vermektedir?

  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezleri 5-14 yaş öğrencileri için hizmet verir.

  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde Tek Bir Programa Kayıt Yaptırılabilir mi?

  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezleri’ nde dilerseniz tek bir programa dilerseniz paket programlara kayıt yaptırabilirsiniz.

  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezinin, Diğer Merkezlerden Farkı Nedir?

  Singapur Matematiği Eğitimi alarak yeni nesil matematik anlayışı ile matematikteki ders başarılarınızı arttırabilir, eğlenerek çok daha iyi öğrenebilirler.
  El Yazısı Geliştirme Programına dahil olup hem güzel hem de çok daha hızlı yazı yazarlar.
  Fast ForWord İngilizce Edinim Programında 4 ay gibi kısa bir sürede 400’ü aşkın İngilizce kelimeyi kelime dağarcığına katabilir, aktif İngilizce konuşabilirler.
  Hafıza Teknikleri ve Dikkat Geliştirme Eğitimleri ile öğrendiklerini unutmayabilir, derslerdeki dikkatleri ile çok daha başarılı olurlar.
  Mental Aritmetik eğitimlerinde aritmetik becerileri gelişir, kağıt-kalem-hesap makinesi kullanmadan aritmetik işlemlerini zihninden yaparlar.
  Hızlı Okuma çalışmalarıyla kısa bir sürede anlayarak hızlı okuyabilir, zamanı daha verimli kullanırlar.
  Play Attention Programında hiperaktivite ve öğrenme güçlüğü ile baş edebilir, kola takılan bir aparat sayesinde zihnini bir mouse olarak kullanarak bu problemlerin ortadan kalkmasını sağlarlar.
  Mandala çalışmalarına katılarak içlerindeki yaratıcılığı keşfedip, ruhlarını dinlendirir, keyifli resimler yaparlar.
  X-Class sınıflarında zihinleri ile teknolojiyi birleştirir oyunlar oynarken diğer taraftan inanılmaz dikkat ve konsantrasyon gücüne sahip olurlar.

  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezi Nasıl Planlanmıştır?

  Akıl Treni Etüt Eğitim Merkezlerinde çocukların uzman eğitimcilerimizin kontrolünde online ödev yapabilecekleri ortamlar hazırlanmıştır.
  Akıl Treni Etüt Eğitim Merkezlerinde öğrencilerin sosyal yönlerini ortaya çıkaracak aktivitelerde bulunabilecekleri çalışma salonları bulunur.
  Akıl Treni Etüt Eğitim Merkezlerinde eğitimler, alanında uzman eğitimciler tarafından verilir.
  Akıl Treni Etüt Eğitim Merkezlerinde alanında uzman eğitimciler tarafından öğrencilerin okulda görmüş oldukları derslerin tekrarı yapılır.
  Akıl Treni Etüt Eğitim Merkezlerinde öğrenciler günlük ev ödevlerini uzman eğitimcilerimiz gözetiminde tamamlarlar.
  Akıl Treni Etüt Eğitim Merkezlerinde gün içinde öğrenilenler doğru bir şekilde tekrarlanır.
  Akıl Treni Etüt Eğitim Merkezlerinde öğrencilere eksikliği görülen konularda birebir çalışmalar yaptırılır.
  Akıl Treni Etüt Eğitim Merkezlerinde etüt esnasında ve derste öğrencinin anlamadığı konular ve bunların nedenleri belirlenir.
  Akıl Treni Etüt Eğitim Merkezlerinde test çalışmaları yaptırılır.
  Akıl Treni Etüt Eğitim Merkezlerinde okuldaki sınavlara yönelik tekrar çalışmaları yaptırılır.
  Akıl Treni Etüt Merkezlerinde öğrenciler yemek ve kahvaltı imkanı ile sağlıklı ve düzgün beslenirler.
  Akıl Treni Etüt Merkezlerinde servis imkanı ile çocukların ulaşımı güvenli bir şekilde sağlanır.
  Akıl Treni Etüt Merkezlerinde ayda bir sinema etkinliği ile sosyal bir ortam sağlanırken, arkadaşlık edinimlerine katkıda bulunulur.
  Akıl Treni Etüt Merkezlerinde tüm merkezler Genel Merkez tarafından raporlarla denetlenir.

  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezleri Yada Danışmanlık Merkezleri Nasıl Planlanmıştır?

  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde öğrenciyi bir üst öğretime veya sınava hazırlamak yerine, kişisel ve zihinsel gelişimi sağlayarak hem derslerinde köklü ve kalıcı başarılara ulaşmaya, hem de sosyal gelişime yönelik eğitimi destekleyici faaliyetler yer alır.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde bireysel rehberlik etkinlikleriyle öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde çocuklara sorununu çözme çabasında danışmanlık desteği verilir.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde öğrencilerin kişilik ve sosyal gelişimlerine ve olgunlaşmalarına destek olunur.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırmaya yönelik çalışmalar yapılır.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım edilir.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde öğrencilerin okula, çeşitli etkinliklere ve yeni durumlara alışmasına yardımcı olacak etkinlikler yapılır.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde öğrencilere rehberlik, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri sunulur.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde öğrencilerin, eğitsel, mesleki ve kişisel alanda yaşadıkları problemleri çözmelerinde ve ihtiyaç duydukları konularda bireysel görüşmeler yapılır.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde seminer, konferans, eğitim ve grup çalışmaları düzenlenir ve öğrenciye rehberlik edilir.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde öğrenciye etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri aktarılır.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde dikkat eksikliğinin ortadan kaldırılması için çeşitli stratejiler uygulanır.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde zamanı etkili ve verimli kullanma çalışmaları yapılır.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde beyni daha etkili ve verimli kullanabilme yöntemleri öğretilir.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde kararlı, istikrarlı, umutlu, pozitif, çalışkan ve disiplinli bireylerin yetişmesine yardımcı olunur.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde dikkat eksikliğinin ortadan kaldırılması için çeşitli stratejiler uygulanır.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde olaylara çeşitli perspektiflerden bakabilme ve alternatif düşünme modelleri geliştirilir.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde öğrencilerin başarıya ve hedefe odaklanmalarına yardımcı olunur.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde öğrencinin iç disiplinini ve motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapılır.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde öğrenciye doğru, hızlı, etkili ve isabetli kararlar alma konusunda destek olunur.
  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde daha etkili, verimli ve kalıcı çalışma yöntemlerini öğrenmek ve gerçek hayata uyarlamak adına çalışmalar yapılır.

  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezleri`nde Uygulanan Programların Çocuklar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

  Bu sorunun yanıtı için programlar sekmesinden dilediğiniz programı seçerek ayrıntılı bilgi alabilir, çocuğunuz için en uygun olan programı seçebilirsiniz.

  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerin`de Ücretsiz Deneme Derslerine Katılabilir miyiz?

  Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezleri’nde size en yakın merkezi arayarak, hangi program için deneme dersi almak istediğinizi söyleyerek, danışmanımızla uygun bir zaman tayin edip deneme dersine katılabilirsiniz.

  Singapur Matematiği Nedir ?

  Singapur matematiği son 30 yılda bütün dünya ülkelerinin ilgisini çekmeyi başarmış bir sistemdir.Singapur matematiği matematiksel düşünme merkezli bütün matematik temel kavramlarını öğretmeyi amaçlayan bir sistemdir. Singapur Matematik programı matematik eğitiminde öğrenciyi problemin içerisine dahil ederek ilerler.Yöntem hikayeler içinde matematik ve materyallerle anlatım tekniklerini kullanırken aynı zamanda problemleri oyunlaştırır ve akılda kalıcılığı ciddi oranda artırır.

  Singapur Matematiğinin Diğer Eğitim Sistemlerinden Farkı Nedir?

  – Kalıcı Öğrenme
  – Uygulamalı Eğitim
  – Zengin İçerik
  – Öğrenme Merkezli Eğitim
  – Çözüm Üretme Becerisi Kazandırma
  – Seviyeye Göre Eğitim
  – Yoğun Materyal Kullanımı
  – Matematikte Derinlemesine Uzmanlık
  Singapur Matematiği kişiye özgü bir sistemdir. Öğrencilerin kendi yeteneklerini ortaya çıkarmalarına, bu yeteneklerini en iyi hale getirmelerine ve tüm potansiyelleri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlar. Ayrıca öğrencilerin hayatları boyu sürecek bir öğrenme tutkusu geliştirmelerini sağlar.

  Singapur Matematiğinin Uygulama Metodu Nedir?

  Yapmış olduğumuz deneme sınavlarımızın sonuçlarına ve eğitmenlerimizin deneme derslerinde getireceği kanaat ve görüşlerine göre çocuklarımızın bireysel olarak başlayacakları seviyeler belirlenir. Seviyeleri belirlenen öğrencilerimize yayınları verilir.Eğitmenlerimizin gözetiminde devam eden derslerimizde çocuklarımıza sadece zorlandıkları ve anlayamadıkları noktalarda yardım edilir.Görsel içeriği zengin olan yayınlarımız ve materyallerimizle çocuklarımız kendi kendilerine dış yardım almadan konularında ilerleyeceklerdir. Bu da onlarda matematikte özgüven ve başarı kazanmalarını sağlayacaktır.

  Singapur Matematiği Çocuğum İçin Neden Gereklidir ? Okul Derslerine Faydası Olacak Mıdır?

  Singapur Matematiği siz ve çocuğunuz için tamamen yeni bir matematik anlayışıdır.Bu sistem Singapuru TIMMS ve PISA ölçümlerinde matematik alanında ilk 3 içerisindeki yerini almasını sağlamış ve ülkedeki matematik korkusunu ortadan kaldırmıştır. Singapur öğrencileri erken yaşlarda usta matematikçiler haline gelmişler, daha da iyisi bu çocuklar rahatlıkla matematiksel düşünebilen problem çözücüler olarak yetişmektedirler. Türkiye de öğrencilerimiz ve hatta yetişkinler için bile devam eden matematik korkusunun ne kadar yersiz olduğunu bizlere Singapur matematiği ispat etmiştir. Milli Eğitim müfredatımızla da paralel ilerleyen bu eğitim sistemi çocuklarımızın okul da aldıkları matematik dersi ve ileride alacağı üst sınıf matematik dersleri için sağlam temeller oluşturacaktır.

  Singapur Matematiği Yayınlarınız Nasıl Hızlanmıştır? Hangi Materyalleri Kullanıyorsunuz?

  * Ders kitapları 6 seviye her seviye 6 kitap 4250 sayfadan oluşmaktadır.
  * Bir yılda 13-14 konu derinlemesine işlenir. Az konu çok pratik anlayışı hakimdir.

  * Önemli matematiksel ifadeleri vurgulamak için basit karikatür çizimleri kullanılarak kitaplar çocuk dostu hale getirilmiştir.

  * En önemli şeylerden biri de karmaşık problemlerin çözülmesinde çok etkili bir yöntem olan “bar modelleri” diye adlandırılan resimli diyagramların kullanılmasıdır.

  * Kitaplarda daha az konu başlığı olduğu için öğrenciler bir konu üzerinde daha fazla vakit geçirme ve uzmanlaşma imkanı bulurlar.

  *Yayınlar oluşturulmadan önce Singapur ve Türkiye matematik programları incelenmiştir.

  * Singapur’da kullanılan matematik kitapları incelenmiştir.

  * Her seviyede 3 ders ve 3 çalışma kitabından oluşan 6 seviyeli matematik kitap seti

  * 1 ve 2 seviye için hızlı adımlar seviye kitapları geliştirilmiştir.

  * Ağır kitaplarla ders işleyen öğrenciler sadece soyut rakamlarla işlem yapabilirken, bu kitaplar öğrencilerin somut materyallerle, görsellerle ve en son soyut rakamlarla işlem yapmalarına fırsat vermektedir.

  Singapur Matematiğinden Hangi Yaşlardaki Çocuklar Faydalanabilir?

  Singapur matematiğinden okuma yazma bilen bütün çocuklarımız faydalanabilirler.İlköğretim 8. sınıfa kadar olan bütün çocuklarımızın programa katılmaları mümkündür.

  Mental Aritmetik Programı Nedir?

  Mental aritmetik eğitimi, 5-14 yaş grubu çocuklar için uygulanabilen, beyin geliştirme programıdır. Çocukların hesap makinesi, kağıt, kalem kullanmadan aritmetik işlemleri çok hızlı ve doğru biçimde yapmasına olanak sağlar. Bellek, konsantrasyon, gözlem, odaklanma ve reflekslerini geliştirerek beynin sağ ve sol loblarının gelişmesine ciddi katkılarda bulunur.
  Çocuğun bu eğitime başlaması için en uygun zaman 0’dan 9’a kadar sayıları yazmaya başladığı dönemdir.
  Anaokulundan itibaren, ilkokul 1. ve/veya 2. sınıfa kadar, çocukların en iyi öğrenme ve kavrama beyin gücüne sahip oldukları dönemdir. Çocuk matematik kavramlarını anlamaya başladığında, beynin yeteneklerini ve çözümsel yapısını beslemek için en doğru zamana gelmiş demektir. Abaküs Temelli Beyin Geliştirme Programı, matematik ve hesaplamalar ile ilgili kavramların temel eğitimini sunar. Ayrıca bu yöntem çocuğun okul derslerindeki yükünü azaltır.

  Mental Aritmetik Programınızın Çocuğumun Zeka Gelişimine Nasıl Bir Katkısı Olacak?

  • Kararlılığı ve hesaplama becerisinin hızlılığını mantıksal nedenlerle arttırır.
  • Hafızayı güçlendirir.
  • Daha uzun konsantrasyon süresi sağlar.
  • Daha yüksek öğrenim kapasitesi ve özsaygı yaratır.
  • Hayal gücü yeteneğini ve görsel hafızayı arttırır.
  • Anlama seviyesini ve hızını arttırır .
  • Daha üstün gözlem/zihinsel canlandırma (hayal etme gücü) yeteneği sağlar.
  • Kesin hüküm verme/ dinleme becerisi kazandırır.
  • Öğrenirken eğlenmenin ve stresi azaltmanın huzurunu yaşatır.

  Mental Aritmetik Programı Çocuğumun Okuldaki Matematik Derslerine Bir Faydası Olacak Mıdır?

  Çocuklarımızın matematiği iyi öğrenebilmeleri için kesinlikle hesaplama yeteneklerini geliştirmeye ihtiyaçları vardır.Abaküs temelli beyin geliştirme programımıza katılan öğrencilerimizin konuyu kavramada, matematiksel kavramları tanıma ve anlamada, hesaplama becerisinde ve matematik problemlerini çözme konusunda performansları diğer çocuklara göre çok daha yüksektir.Zeka testleri sonuçlarında, bu eğitimi almayan çocuklara oranla daha yüksek sonuçlara ulaştıkları gözlemlenmiştir. İki yıla yakın bir zamanda mental aritmetik eğitimi alan öğrencilerin, bir yıl kadar mental aritmetik eğitimi alan öğrencilerden matematik kavramlarını daha iyi idrak ettikleri, hesap yapmada ve problem çözmede daha başarılı oldukları görülmüştür.

  Hangi Yaşlardaki Çocuklar Mental Aritmetik Programınızdan Faydalanabilir?

  5 – 14 Yaş arası bütün çocuklarımız mental aritmetik programımızdan faydalanabilir.Bunun sebebini şu şekilde açıklayabiliriz :
  * 3 Yaş: Beynin %60 gelişmesi beklenir, yani çocuğun algısının en yüksekolduğu zamandır.

  * 3 ile 8 yaş arası: Beyin %20 daha gelişmiştir. Öğrenme ve algılama 3 yaşındaki kadar güçlü değildir. Ancak daha fazla olanaklar sağlanırsa çocuk şaşırtıcı sonuçlar elde edebilir.

  * 8 – 14 yaş arası: Beyin % 10 daha gelişmiştir, eğer öğrenmeye bu yaşta başlanırsa çok büyük çaba harcamak gerekir.

  * 14 Yaş sonrası: Eğer çocuk öğrenmeye bu yaşta başlarsa olumlu sonuç almak daha da zorlaşır. Daha çok ve daha disiplinli çalışmak zorundadır.

  Programlarınızdan Biri Olan Mental Aritmetik Programını Bir Çok Mental Aritmetik Firması Varken Neden Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinden Almalıyım?

  Akıl Treni, Verda Eğitim Danışmalık A.Ş.’ye ait yeni nesil “Öğrenci Gelişim Merkezleri”dir.
  Verda Eğitim Danışmanlık A.Ş. 2010 yılında Türkiye genelinde Sorobanworld ve Rakun Mental markalarıyla 85 yetki merkezinin oluşumunu gerçekleştirmiştir. Sorobanworld için İzmir Genel Merkez yapısı, Rakun Mental için ise İstanbul Merkez yapıları kurulmuştur. Mental aritmetiği Türkiye ile tanıştıran Verda Eğitim A.Ş. Akıl Treni Öğrenci Gelişim Merkezlerinde geçmişten gelen bu deneyim ve bilgileri ile yenilikçi anlayışlar geliştirmiş ve bu tecrübelerini Akıl Treni Programlarına aktarmıştır.Öncülük yapmış olduğu Mental aritmetik programında bugün 20 Mental Yayını,destekleyici Hafıza Teknikleri ve Dikkat geliştirme programlarını dahil etmiştir.Yayın ve Materyal üretimlerini kendi bünyesinde geliştiren Verda Eğitim A.Ş. Ayrıca 4. ayda öğrencilerine çarpma ve bölme eğitimine geçiren tek müfredat sistemine sahiptir.

  El Yazısı Geliştirme Programının Amacı Nedir?

  El yazısı geliştirme programımız, program boyunca çocuklarımıza hiç yazı yazdırmadan onların el yazılarını geliştirmektedir.El yazısı problemi çocuklarımızın kendilerini ifade etme ve gösterme becerilerine ciddi zararlar vermektedir. El yazısı yavaş ve kontrol becerileri düşük olan çocuklarımız bu sıkıntıları yaşları büyüdükçe ve akademik yolda ilerledikçe daha belirgin olacak ve ciddi problemler olarak karşılarına çıkacaktır. El yazısı geliştirme programımız ile yaşanabilecek ve yaşanması mümkün olan bu problemlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

  El Yazısı Geliştirme Programının Çocuğuma Eğitim Hayatında Nasıl Bir Etkisi Olacaktır?

  El yazısı yavaş olan öğrenciler sınıfları içerisinde anlatılan konularda ve not alması gereken bölümleri defterine aktarması noktasında akranlarına oranla daha hızlı olacağı için bu konuda herhangi bir sorun yaşamayacak, öğrenilen konuları hatırlama ve ortaya dökme konusunda avantajlı olacaklardır. Bu bakımdan çocuklarımızın ödev yapması, verilen görevlerin yazılı olarak kaydedilmesi esnasında ve hatta sınav süresinde yaşanabilecek herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyecektir.

  El Yazısı Geliştirme Programının Süresi Ve Materyalleri Nelerdir?

  El yazısı geliştirme programı toplamda 10 hafta 20 seanstan oluşur. Öğrenciler programa haftada 2 ayrı gün 1 seans olarak katılırlar. Her seans 40 dakika sürer. Program içeriği 4 ayrı etkinlikten oluşmaktadır. Her etkinlik ortalama 6-9 dakika sürmektedir. Her seansa maksimum 6 öğrenci katılabilir. Program materyalleri ve etkinlikler en fazla 6 öğrenciye göre programlanmıştır.Materyal ve kullanım bilgileri için programlarımız butonundan el yazısı geliştirme programını seçerek resimli ve videolu bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Hızlı Okuma Nedir?

  Hızlı okuma,öngörülen süreden daha az bir zamanda daha çok kelime okuyabilmek, daha iyi anlamak amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir. Hızlı okuma metodu Dünya ülkeleri tarafından uzun yıllardır kullanılmaktadır.Ülkemizde 30 yıla yakın bir zamandır hızlı okuma çalışmaları yapılmaktadır. Anlayarak Hızlı Okuma Tekniği zaman ayrılıp emek verildiğinde okuma hızımızı ve anlam oranımızı ciddi anlamda arttırmaktadır.
  Akıl Treni Hızlı Okuma Programı yalnızca 7-14 yaş gurubu çocuklarına özel olarak hazırlanmış ve sadece kurum içi yayınlar dahilinde tutulan

  Verda Eğitim A.Ş. tarafından kendi yazar ve çizer kadrosu tarafından hazırlanmış eğitim yayınları ile verilmektedir.

  Hızlı Okumanın Çocuğum İçin Faydaları Nelerdir?

  İlköğretim öğrencisi çocuklarımız bildikleri harfleri birleştirerek okumalarını geliştirerek gözlerinin hareket kabiliyetini geliştirmeleri sonucunda kelime gruplarını görmeleri sağlanacaktır.Bu etkinlik ile çocuklarımızın bildikleri bir durumun dahada gelişmesine yardım edecek ve çocuklarımız ” Ben bunu başardım” psikolojisi ile hem okulunda hem okul dışında etkisini hissedecektir.
  Çocuklarımız günlük yaşamda karşılaştıkları karmaşık kelime ve cümleleri daha rahat anlamlandırmaktadırlar.

  Hızlı okuyabilen bir öğrenci ödevlerini daha kısa sürede tamamladığı için sosyal aktivitelerine daha çok zaman ayırabilecektir. Okulda öğretmenini daha hızlı ve rahat takip edebilecek,derslerini daha iyi anlayabailecek ve bunların sonucunda derslerine olan ilgi ve yoğunluğuda artacaktır.

  Buna örnek olarak hızlı okumayan bir öğrenci dakikada 60-70 soru çözebiliyor ise hızlı okuyan bir öğrenci aynı sürede 180-200 soru çözebilir durumunu verebiliriz.

  İlköğretim 1. kademe öğrencilerimizin 1 dakikada okudukları kelime sayısı ortalama 95 civarındadır. 2. kademe öğrencilerimizin ortalaması ise 125 kelimedir. Buna nazaran insan beyni 1 dakika içerisinde 600 kelime ile düşünmektedir. aradaki bu kelime sayısı farkının artması demek kişinin sıkılması ve konsantrasyonunun bozulması demektir.Çocuklarımız bu farkı ne kadar azaltabilirlerse hayatlarının her anında o kadar başarılı olacaklardır.

  Programlar butonumuzdan hızlı okuma seçeneğini seçerek hızlı okuma ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Hafıza Teknikleri Programı Nedir?

  Etrafımızda bilgili bir insan gördüğümüzde ”Bu insan bu kadar şeyi aklında nasıl tutabiliyor? Nasıl hatırlayabiliyor? ” sorusunu soruyoruz. Cevabı aslında çok basit! Bu insanlar sadece zihinlerinin neler yapabileceğinin ve onu nasıl bu yönde kullanabileceklerinin farkındalar.Bu program bilinçaltının öğrenme ilkeleri doğrultusunda çok daha kısa sürede daha kalıcı öğrenmeyi ve zihin çalışma ve algılama kapasitesini artırmayı sağlayan bir eğitimdir.

  Hafıza Teknikleri Programı Çocuğuma Neler Kazandıracaktır?

  Hafıza teknikleri programı ile çocuklarımız sınırlarını kaldıracak, zihnini özgür bırakacaktır. Çocuklarımız kendi gücünü keşfederek uzun ve sıkıcı tekrarlardan kurtulacak bir konuyu sadece bir kez çalışarak kendine ve sosyal aktivitelerine vakit ayırabilecektir. Unutmanın karanlık gölgesinden çıkacak, derslerin aslında zor olmadığını yanlış yönetimlerin onları zorlaştırdığının farkına vararak derslerle eğlenecek kısa sürede çok daha hızlı öğrenecektir. çocuklarımız bilgiyi tek seferde öğrenecek ve kendisine olan özgüveni artacaktır.

  Çocuğumun Dikkat Ve Odaklanma Sorunu Var.Dikkat Geliştirme Programı Ona Faydalı Olacak Mıdır?

  Dikkat eksikliği veya dikkat dağınıklığı öğrenim hayatında, özellikle sınavlarda yanlış okumaya, yanlış anlamaya, ayrıntıları gözden kaçırmaya sebep olabilmektedir. Bunun önüne geçmek için ilgiyi bir noktada yoğunlaştırabilmek ve sürekliliğini sağlayabilmek son derece önemlidir.
  Odaklanma; bir kişinin, herhangi bir durum veya olay üzerinde yoğunlaşabilme eğilimidir. Odak kelimesinden türeyen bu kavram, tamamen dikkat üzerine kuruludur. Odaklanma eyleminde 3 ana unsur vardır. Bunlardan birincisi odaklanan kişi yada cisimdir. Kişiler, genelde yaptıkları eylemlerden dolayı odaklanılan şahıs olarak göze çarparlar. Bazen odaklanılan unsur bir eşya veya araç da olabilir. İkinci unsur ise odaklanan kişidir. Az önce bahsettiğimiz kişiye veya cisme odaklanan şahıs, bu unsurun başrolündeki kişidir. Az önce bahsettiğimiz kişiye veya cisme odaklanan şahıs, bu unsurun başrolündeki kişidir. Son unsur ise odak sebebidir. Genelde bizi ilgilendiren durum veya olaylardan ötürü bazı şeylere odaklanma ihtiyacı duyarız.

  Bazen bizi ilgilendiren bir konuşma, bazen hoşumuza giden bir eylem; odaklanma ihtiyacımızın temel sebebi olabilmektedir.

  Bazı insanlar, odaklanma esnasında çeşitli sorunlar yaşayabilirler. Özellikle dikkat eksikliğinden meydana gelen bu durum, başka sorunları da beraberinde getirmesi sebebiyle büyük önem arz eder.

  Programımız sonucunda çocuklarımız artık daha dikkatli,istedikleri konu ve olaylara daha rahat odaklanabilen öğrenciler durumuna geleceklerdir.

  X Class Sınıfınızda Yer Alan Programlar Nelerdir?

  Çocuklarımız için son teknoloji ile hazırlanmış olan X-Class sınıflarımızda Roborobo, Star Wars Force Trainer ve Mind Flex programlarımız bulunmaktadır.

  X Class Sınıfında Yer Alan Programların Faydaları Nelerdir?

  Roborobo Programı ile her öğrenciyi ayrı ayrı önemseyerek, sınıfın ilerlemesine zorlanmadan kolayca ayak uydurabilecek şekilde tasarlanmıştır.Öğrencilerimiz eğitmenleri ile birlikte her hafta yeni bir robot üzerinden çeşitli projeler sergileyerek öğrencilerin yaratıcılığını ve uygulama yeteneğini geliştirirler.
  Star Wars Force Trainer programımızda yıllarca kıskanarak izlediğimiz Jedi’ların üstün yeteneğine çocuklarımızda sahip olabilecek. Çocukların ayrılamayacağı , yetişkinlerin içten içe kıskanacağı bu program, beyin dalgaları ile kulenin içindeki küreyi hareket ettirme mantığına dayanmaktadır.

  Mind Flex programımızda çocuklarımız düşünecek, küçük top hareket edecek. Bu program da takılan başlık sayesinde incelenen beyin dalgaları, kendi istedikleri gibi hazırlayacakları oyun alanındaki topu yönetmek için cihaza aktaracak. Bu sayede oyuncu, topu sadece beyin dalgalarıyla oyun alanındaki engellerin etrafında dolaştırabilecek.

  X Class sınıfımızdaki bu olağanüstü program kiti ile çocuklarımız çok eğlenceli vakit geçirebilecek, konsantrasyon ve dikkatlerini en uç nokta da kullanabilme becerisi gösterecekler. Tüm çocuklar zihinlerine daha iyi hükmetmeyi başararak, bunun keyfini çıkaracaklardır.

  Play Attention Programı Nedir?

  Başarısı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış olan program edufeedback teknolojisiyle getirilmiştir.
  Play Attention, 1996’dan beri Amerika’da 600’den fazla okulda, binlerce evde, öğrenme merkezlerinde, hastanelerde ve psikolojik danışmanlık ofislerinde uzman bir eğitmen tarafından geliştirilmiştir.

  Plat Attention, erişilebilen bütün dikkat, hafıza eğitim sistemlerinden daha uzun süre ve daha fazla insan tarafından kullanılmıştır. Amerika’nın ünlü haber programları olan Good Morning America, NBC News, Woman’s World, the Boston Globe ve daha bir çok ulusal ve uluslararası medya programında konu edilmiştir.

  Ayrıntılı bilgi sahibi olmak için programlar butonumuzdan Play Attention seçeneğine girerek programlarımızın ayrıntılı resim ve videolarına ulaşabilirsiniz.

  Play Attention Programının Çocuğumda Nasıl Etkileri Olacaktır?

  Play Attention, eğlenceli ve ödüllendiricidir.sınıfta yada işyerinde mutlu ve başarılı olabilmek için gerekli becerileri geliştirir.
  Play Attention çocuklarımızın, hiperaktiviteden, hayale dalmaya kadar bir çok davranışı şekillendirmesine yardımcı olur.Patent bekleyen davranış şekillendirme programıyla, zorlayıcı davranış sorunları, kavga etmeden evinizden rahatlıkla çözülebilir.

  Oyunlarımız, çocuklarımızın bilgisayar ekranında dikkatini görmesini sağlar. Gerçek zamanda dikkati görmek, kişiye güç verir.

  Hiperaktivite, kıpırdanma, bağırma vb. davranışlar, Play Attention oyunlarının durmasına sebep olur. Patent bekleyen davranış şekillendirme programımızla, dikkat ve davranış ilişkilendirilebilir ve kolayca şekillendirilebilir.

  Kıpırdanma, mırıldanma, hayale dalma ve dürtüsel davranışlar, şimdi cezalandırma veya bağırma olmadan kolayca geliştirilebilir. Gelişmiş odaklanma, şimdi davranışları geliştirmeye imkan verir.

  Gelişmiş davranışlar, çocuğunuz arkadaş edinmesine yardımcı olur. Aşırı konuşma, sırası gelmeden konuşma, kıpırdanma vb. davranışlar çocuğun sınıftaki arkadaşlarıyla ilişkilerini etkiler. Gelişmiş davranışlar, çocuğa sınıfta ve oyun alanında uyumlu olmasına yardımcı olur. Davranış şekillendirme programımız, bunu eğlenceli ve ödüllendirici hale getirir.

  Etüt Programınız Hangi Yaş Aralığındaki Öğrencilere Hizmet Vermektedir?

  Akıl Treni Etüt Programımız da İlköğretim öğrencilerimize hizmet vermekteyiz.

  Etüt Programınızda Öğrencilere Yemek Hizmeti Verilmekte midir?

  Akıl Treni Etüt Programımızda öğrencilerimize sabah kahvaltısı,öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı seçenekleri sunulmaktadır.

  Etüt Merkezi Sınıflarınız Kaçar Kişiliktir?

  Akıl Treni Etüt Programımız da kullanılan sınıflarımız maksimum 8 kişiliktir.

  Etüt Programınızın Saatlerini Nasıl Ayarlamaktasınız?

  Akıl Treni Etüt Programımız da Sabahçı öğrencilerimiz öğleyin kurumumuza gelip dilerlerse yemeklerini yedikten sonra, öğle sonrası belirtilen program çerçevesinde kurumumuzda eğitim almaktadır.Öğlenci olan öğrencilerde sabah gelip arzu ederse kahvaltısını yaptıktan sonra belirtilen program çerçevesinde eğitimini almaktadır. Tüm gün ders programı uygulayan okullarımız ve özel okul öğrencilerimiz için özel program saatlerimiz bulunmaktadır.

  Etüt Programınıza Gelen Çocuğumun Ödevi Yoksa Ya Da Ödevini Erken Bitirirse Ne Yapacaktır?

  Öğrencilerimizin kesinlikle o güne dair ödevi varsa eğitmenlerimiz tarafından bu ödevin bitirilmesi sağlanır.Eğer ödevi yoksa yada ödevi erken biter ise yine eğitmenlerimizin gözetiminde farklı bir derse çalıştırlacak ya da kütüphanemizden seçeceği kitaplar ile kitap okuyarak veya eğitsel oyunlar oynayarak vaktini geçirecektir.

  Çocuklarımız Okullarından Yorgun Gelmekte Ya Da Okula Gitmeden Programa Katılarak Bir Enerji Harcamaktadır.Bu Çocuklarımıza Ekstradan Bir Yükmü Olacaktır ? Onların Başarısını Ne Ölçüde Etkileyecektir?

  Etüt Programları özellikle çalışan anne ve babalar için ideal bir seçenek olmuştur.Çocuklarımız etüt merkezimizde dershane ve okullara kıyasla daha az sayıda öğrenci ile birebir eğitimin daha sık yaşandığı bir ortamda olacaktır.Hem okul derslerine hem ileride gireceği sınavlarına yönelik eğitim aldığı için sosyal faaliyetlere daha çok zaman ayıracaktır.Eğitsel ve bir o kadarda eğlenceli eğitim metodlarımızla çocuklarımız etüt merkezimize mutlu ve hevesli gelecektir.

  Çocuğumun okul dersleri aslında kötü değil fakat ben daha iyi olmasını, ekstradan dersler almasını istiyorum fakat çocuğumu sıkmaktan bunaltmaktan yana endişelerim var.

  Maalesef ülkemizde sadece notları kötü olan çocuklar ekstradan eğitim almalıdır yada alması gerekir düşüncesi vardır.Öğrencinin eğitim isteği varsa,daha fazlasını öğrenmek istiyorsa bu korkular yersizdir.Merak etmek,sebep sonıç ilişkisini araştırmak öğrenmeye sevk eden etmenlerdir.Bu yüzden öğrencinin arzu ettiği şeyleri bulabileceği bir ortamda olması onu kesinlikle sıkmaz bunaltmaz.Programlar menümüzü inceleyerek ve akıl treni etüt merkezlerimizi ziyaret ederek çocuklarımızın ne kadar keyifli vakit geçirerek eğitimlerini alabileceklerini görmüş olursunuz.

  Fast Forword İngilizce Eğitim Programının Diğer İngilizce Eğitim Programlarından Farkı Nedir ?

  Fast ForWord programının diğer programlardan farkı anlama,dinleme, konuşma alıştırmalarıyla 4 aylık bir süreçte dil kazanımlarını algısal düzeyden başlayıp, kavrama ve işleme düzeylerine geçerek oyunlarla vermesidir.

  Fast Forword Programının Öğrenciye Ne Gibi Faydaları Vardır?

  Fast ForWord programını kullanan öğrenci 7000′in üzerinde fonetik ses yapısı, 10.000′e yakın ingilizce sözcük ve 2000′in üzerinde değişik düzeyde cümle yapısını tanır, algılar ve uzun süreli olarak hafızasında tutar.

  Fast Forword Programı Kimler İçin Uygundur?

  Fast ForWord programı okul öncesi çocuklar, okul öğrencileri,yetişkinler ve disleksi veya otizm sorunu yaşayanlar için uygun bir programdır.

  Fast Forword Programının Öğrencinin Okulda Aldığı İngilizce Dersine Katkısı Olur Mu?

  Öğrenci Fast ForWord programıyla 4 ay gibi kısa bir sürede 500′e yakın sözcüğü çok iyi öğrenebilir, İngilizce sesleri çok iyi algılayabilir, ayırt edebilir, İngilizce konuşmaları çok iyi dinleyebilir ve telaffuzu ana dil düzeyinde gelişir. Bunun yanısıra odaklanma ve dikkat yetileri de gelişir. Tüm bunlar İngilizce dersine severek ve isteyerek katılmasını sağlar ki bu da başarısına olumlu yansıyacaktır.

  Fast Forword Programında Bilgisayar Oyunu Mu Oynanır?

  Fast ForWord programındaki oyunlar başta odaklanma, dikkat geliştirme, algılama gibi becerilerin geliştirilmesi için tasarlanmıştır. Öğrenciler görsel animasyonları zengin bu oyunları oynarken işitsel becerilerini, algılarını ve bilgiyi işleyerek harekete geçme yeteneklerini eğlenerek geliştirirler.

  Fast Forword Programının Ders Programı Nasıldır?

  Haftada 3 kez evde 2 kez Akıl Trenin’nde olmak üzere 5 kez 50 dakikalık oturumlarla bilgisayarda çalışılır. Haftada bir kez 90 dakikalık derste öğretmenle oyunlarla dilbilgisi çalışılır.

  Sınıf Ortamının Ciddiyeti Olmadan Öğrenim Verili Olur Mu?

  Oyunlara dayanarak hazırlanmış olan malzemelerle haftada bir kez yapılacak dilbilgisi dersinde hafta içinde oyunlarla fark etmeden öğrenilen konular ders şeklinde de işleneceğinden öğrenim hem eğlenerek hem de işin ciddiyetine varılarak gerçekleşecektir.

  Fast Forword Programının Sonunda Öğrenci İngilizce Konuşabilir Ve Anlayabilir Mi ?

  Fast ForWord programının halen kullanıldığı 30 ülkede programı kullanan 5.000.000 katılımcı üzerindeki etkileri test edildiğinde anlama ve konuşma düzeyinde %30′luk artış gözlenmiştir.

  5 Yaşındaki Çocuk Fast Forword Programını Kullanabilir Mi?

  Fast ForWord programı küçük bir çocuğun anadilini ev ortamında öğrendiği şekilde sesten heceye, heceden sözcüğe, sözcükten tümceye, tümceden metne ilerler. Bu çalışma seslerle ve görsellerle çocuğun dinlemesi, görmesi, algılaması ve harekete geçmesiyle gerçekleşir. Dolayısıyla 5 yaşındaki çocukların de kullanımına uygundur.

  Fast Forword Programının İlerleyen Bölümlerindeki Etken Edilgen Cümleler Gibi Karmaşık Yapıdaki Uzun Cümleleri Öğrenciler Anlayabilir Mi?

  Bu cümlelerde kullanılan sözcükleri başlangıçtaki oyunlarda kavradıklarından ve cümle anlatımı görsellerle desteklendiğinden öğrenciler bu yapıları da kolayca anlarlar. Sınıfta öğretmenle yapılan dilbilgisi derslerinde de bu yapılar öğretilmektedir.

hogan outlet golden goose outlet nike tn pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet